Teams & Young Profs

Met aandacht, energie en een innovatieve blik brengt Kiemkas mens, team en organisatie in beweging. Iedere organisatie en ieder team is anders – daarom bespreken we samen een aanpak die past.

TEAMCOACHING.

In goed lopende teams is er onderling overleg en vertrouwen, wordt effectief samengewerkt, zijn de kwaliteiten van elk teamlid bekend en wordt gezamenlijk geleerd. In de teamtrainingen en workshops leren de teamleden naar zichzelf te kijken en naar hun rol binnen het team.

De trainingen en workshops van Kiemkas kenmerken zich door een creatieve opzet en energie. We gaan niet luisteren en kijken, maar met elkaar in gesprek en DOEN. Actief werken we aan de groei van het team als geheel.

We focussen ons op:

  • Teambuilding
  • Teamsamenwerking
  • Teamleren

In gezamenlijk overleg stellen we een plan op maat samen, afhankelijk van het soort team en de vraagstelling. Tarief op aanvraag.

YOUNG PROFESSIONALS PROGRAMMA.

Young professionals kunnen zich in de start van hun carrière nogal eens overweldigd voelen. Er is veel mogelijk, er zijn hoge verwachtingen, er komt van alles op je af en er moet een richting gekozen worden:  waarin ga je je specialiseren en hoe ga je jezelf presenteren?

Kiemkas ondersteunt deze Young Professionals met het maken van een succesvolle start en het ontwikkelen van de professionele identiteit. In dit coachingprogramma combineren we groepstraining(en) met aanvullende 1-op-1 coaching.

We focussen ons op:

  • Professionele identiteit
  • Persoonlijk leiderschap
  • Talentontwikkeling

In gezamenlijk overleg stellen we een coachingsprogramma op maat samen. Tarief op aanvraag.